2010/01/17

?

இருள் பெருகிய
எனது அநேக
இரவுகளில்
மெதுவாய் என்னை
விழுங்கிக்கொண்டிருக்கிறது
தனிமையும்
உனது நினைவுகளும்.

No comments:

Post a Comment