2010/03/22

?

விநோத கட்டிலின் கால்களுக்குள்
முடங்கிக் கிடக்கும்
தகப்பனின் மூப்பில்
கரைந்து கொண்டிருக்கிறது
என் குழந்தைப் பருவம்.

No comments:

Post a Comment