2009/06/02

அவனும்... இவனும்...

குளிரூட்டிய அறைக்குள் அடைந்துகொண்டு
இரவும் பகலும் வித்தியாசமின்றி வேலை செய்து
வார இறுதியில் கிடைத்த பொருளை
உயர்தர விடுதியில் பருக்கைகளை பொரிப்பவனும்

இயற்கையின் நிழல்களாய் வீதி அலைந்து
செய்வதறியாது அடுத்து வேலைக்கான
பருக்கைகளைத் தேடி
குப்பைத்தொட்டி தேடுபவனும்

அவனுக்கு அது சொர்க்கம் என்றால்
இவனுக்கு இது சொர்க்கம்.

No comments:

Post a Comment